จัดฟันแบบใส อย่างไรให้เหมาะสม ? การจัดฟันแบบใสถือว่าเป็นที่นิยมมากๆในระดับสากล รวมถึงประเทศไทยในปัจจุบัน ก็เริ่มที่จะมีคนจำนวนมากหันมาจัดฟันแบบใส Invisalign กันเยอะขึ้นเป็นหลายเท่าตัว เนื่องจากว่าการจัดฟันแบบใสนั้น มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการถอดและสวมใส่ได้เอง หรือการถอดออกมาเพื่อดูแลความสะอาดในช่องปาก เลยมักจะเกิดปัญหาในช่องปากตามมาน้อยกว่าคนที่จัดฟันแบบลวดรุ่นเก่าๆที่ไม่สามารถถอดออกเองได้นั่นเอง

ซึ่งโดยปกติแล้วการจัดฟันแบบใส Invisalign จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 โปรแกรมในปัจจุบัน คือ Express, Lite, Moderate และ Comprehensive

โดยทั้ง 4 โปรแกรมนี้จะเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่น้อยมากไปถึงปัญหาที่ใหญ่มากๆ มีการเรียงตัวที่ผิดปกติของฟันเยอะมากๆ

ซึ่งในแต่ละโปรแกรมนั้นทางด้านของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นคนที่จะทำการวินิจฉัย วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ฟันของท่านออกมาเรียงตัวได้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

นอกจากนี้ยังใช้ iTero ซึ่งเป็นโปรแกรม 3D ในการแสกนฟันเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการวิเคราะหืและวางแผน เมื่อได้รูปแบบที่ดีที่สุดและลงตัวแล้ว ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ทางห้องแล็บประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็รอประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ได้แบบของฟัน ซึ่งท่านจะเห็นในรูปแบบเสมือนจริง หลังจากนั้นทางด้านทันแพทยืผู้เชี่ยวชาญจะทำการผลิตอุปกรณ์จัดฟัน ที่ใส่เฉพาะท่านขึ้นมา

โดยเมื่อท่านได้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วก็ให้พยายามใส่ให้ติดปาก และถอดออกแค่ตอนรับประทานอาหาร หรือแปรงฟันเท่านั้น โดยตัวอุปกรณ์จัดฟันแบบใสนี้จะทำการเปลี่ยนชุดใหม่ทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนกว่าฟันของท่านจะเคลื่อนเข้าที่ตามที่ได้วางแผนไว้

สิ่งสำคัญมากๆ คือ ท่านควรมาพบทันตแพทย์ทุกครั้งตามนัดหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนที่ของฟันของผู้ป่วย ตลอดระยะเวลาการจัดฟัน จนกว่าจะเข้าที่ เพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาในภายหลัง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบใสนั้นท่าจะมีความสบายเนื่องจากถอดใส่เมื่อไหร่ก็ได้ อาจจะเป็นจุดอ่อนสำหรับบางท่านที่ขาดวินัย เพราะหากว่าท่านละเลยก็อาจจะทำให้ฟันของท่านเข้ารูปช้า หรืออาจจะไม่เข้ารูปเลยก็เป็นได้